Truy cập tại đây để biết thông tin chi tiết về các hồ sơ đoạt giải

https://www.gs1hk.org/sites/default/files/2020-11/HKICTA-2020-SMA-Booklet.pdf

Để biết thông tin chi tiết về “Giải thưởng Di động Thông minh”, hãy truy cập tại đây:

https://www.gs1hk.org/SmartMobilityAward

Tải các ảnh xuống tại đây:

https://gs1hongkong.box.com/s/fk11qvmgj9hquecxx0g7w34gqntplkk9

Thông tin về GS1 Hồng Kông

Được thành lập bởi Phòng Thương mại Hồng Kông vào năm 1989, GS1 Hồng Kông là chi hội địa phương của GS1®, một tổ chức phi lợi nhuận, tiêu chuẩn phát triển và thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu dễ thực hiện cho doanh nghiệp để xác định duy nhất, nắm bắt chính xác và tự động chia sẻ thông tin quan trọng về sản phẩm, vị trí và nội dung. Có trụ sở chính đặt tại Brussels, Bỉ, GS1 có 115 hội viên quốc gia phục vụ 150 nền kinh tế trên toàn cầu.

Sứ mệnh của GS1 Hồng Kông là trao quyền cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao hiệu quả, an toàn, tính xác thực và bền vững trên nhiều lĩnh vực và tạo điều kiện kết nối thương mại thông qua việc cung cấp đầy đủ các nền tảng, giải pháp và dịch vụ dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu của GS1 Hồng Kông.

Hiện tại, GS1 Hồng Kông có khoảng 8.000 thành viên doanh nghiệp bao gồm gần 20 ngành bao gồm hàng tiêu dùng bán lẻ, thực phẩm và dịch vụ thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, may mặc, logistics, thông tin và công nghệ.

Để biết thêm thông tin về GS1 Hồng Kông, hãy truy cập

www.gs1hk.org

.

Giang Tran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *