Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (

HoSE

), ngày 23/7/2010, Sở đã có công văn nhắc nhở lần thứ hai đối với Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã chứng khoán GMD) và Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (

PVF

) về việc chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2009.

Theo yêu cầu của HoSE, hai công ty này cần nhanh chóng công bố thông tin và lưu ý tuân thủ các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

Trước đó tại trung tuần tháng 6/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn 1739/UBCK-QLKD yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán t

ăng cường cường giám sát

thị trường chứng khoán. Theo đó, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ra

thông báo chính thức

yêu cầu các công ty niêm yết chấp hành, tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Tại công văn này, HoSE nhấn mạnh, các doanh nghiệp niêm yết phải công bố định kỳ đúng thời hạn và đầy đủ nội dung theo quy định đối với báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo quản trị công ty hàng quý, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, báo cáo thường niên.

Sở thông báo sẽ không gia hạn thời gian nộp báo cáo định kỳ nếu không vì lý do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh…).

Tuy nhiên, cho tới nay, tình trạng xin gia hạn báo cáo tài chính ở một số đơn vị vẫn tiếp tục xảy ra và đặc biệt trường hợp của

GMD

, PVF là hai cổ phiếu thuộc nhóm blue chip, song năm tài chính 2010 đã đi được quá nửa chặng đường mà các cổ đông của công ty vẫn chưa có được thông tin về

Báo cáo thường niên 2009

./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.