Sáng 19/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan (TWSE) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy sự hợp tác vì sự phát triển và lợi ích lâu dài của cả hai Sở giao dịch Chứng khoán và các thành viên tham gia thị trường.

Theo Biên bản Ghi nhớ,

HNX

và TWSE sẽ tăng cường và phát triển sự hợp tác trong các lĩnh vực có liên quan đến trao đổi thông tin, đào tạo và phát triển.

Bên cạnh đó, hai Sở cũng mong muốn có thể hỗ trợ nhau trong việc tham gia các thể chế song phương và đa phương.

Hai bên sẽ hợp tác trong các chương trình đào tạo về quản lý và hoạt động thị trường, cũng như các xu hướng phát triển mới trên thị trường chứng khoán toàn cầu.

Ngoài ra, hai Sở cùng hợp tác tham vấn về khả năng phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng các chỉ số cho từng thị trường, các công cụ phái sinh và các sản phẩm cơ cấu cũng như trong các lĩnh vực hợp tác khác.

Biên bản ghi nhớ này sẽ mở ra khả năng hợp tác sâu rộng hơn trên các lĩnh vực thuộc lợi ích của hai bên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Sở Giao dịch

Chứng khoán Đài Loan

đối với sự phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

“Thông qua

Biên bản ghi nhớ

, tôi tin tưởng mối quan hệ hiện có giữa hai Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ được củng cố hơn nữa, mở đường cho sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn, qua đó, gia tăng lợi ích chung của cả hai bên,” ông Dũng nói./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *