Ngày 30/3,

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50

năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức

Trung ương Tô Huy

Rứa đã đến dự.

Trong 50 năm qua,

Học viện Báo chí và Tuyền truyền đã đào tạo và bồi dưỡng cho đất nước

hơn 60.000 cán bộ lý luận chính trị, tư tưởng văn hóa, trong đó có

hàng nghìn cán bộ nghiên cứu giảng dạy lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ

chí Minh và hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý ở các

nhà xuất bản, các cơ quan báo chí trong cả nước.

Từ chỗ chỉ có năm khoa

và bốn hệ đào tạo, đến nay Học viện có 19 khoa đào tạo 26 chuyên ngành

đại học, 12 chuyên ngành cao học, 2 chuyên ngành tiến sỹ với quy mô đào

tạo mỗi năm 3.000 sinh viên đại học và hơn 400 học viên cao học.

Hiện,

Học viện đã trở thành một trường đại học trọng điểm, có uy tín về đào

tạo cán bộ lý luận chính trị, báo chí truyền thông cùng nhiều chuyên

ngành khoa học và xã hội nhân văn khác.

Thay mặt

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng Tô Huy Rứa đã trao

Cờ thi đua

của

Chính phủ cho Học viện.

Phát biểu trước các thế hệ giảng viên, học viên

và sinh viên của Học viện, ông Tô Huy Rứa biểu dương những thành tích mà đội

ngũ cán bộ Học viện đã đóng góp trong nửa thế kỷ qua, đồng thời đề nghị

trong thời gian tới Học viện cần tích cực và chủ động phát triển năng

lực tư duy, nâng cao tầm nhìn để xây dựng chiến lược phát triển đến

giữa thế kỷ 21.

Bên cạnh đó, Học viện cũng cần phát triển đội ngũ cán

bộ lãnh đạo, giảng viên, nghiên cứu viên vững vàng về tư tưởng chính

trị, thấm nhuần đạo đức cách mạng, có trình độ lý luận chuyên môn

nghiệp vụ, có tác phong công nghiệp, có nhiệt huyết với sự nghiệp trồng

người.

Học viện cũng cần rà soát bổ sung và hoàn thiện nội dung chương

trình

đào tạo

và nghiên cứu khoa học một cách sát hợp, bảo đảm tính

Đảng, tính cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, góp phần xây dựng

Học viện trở thành một trường đại học có uy tín mang tầm quốc gia và

khu vực trong đào tạo cán bộ lý luận chính trị, báo chí truyền thông

cùng nhiều chuyên ngành khoa học và xã hội nhân văn khác./.

(TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.