Ngày 9/7, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (

HoSE

) chính thức thông báo chấp thuận đăng ký niêm yết cho

chứng chỉ Quỹ

đầu tư năng động Việt Nam (VFA) với mã chứng khoán là

VFMVFA

.

Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký niêm yết sẽ là 24 triệu đơn vị với mệnh giá 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ.

Quỹ đầu tư

năng động Việt Nam là quỹ công chúng dạng đóng và là quỹ ngắn hạn đầu tiên của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM). Quỹ được giám sát bởi Ngân hàng Far East National Bank  Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh., với vốn điều lệ 240 tỷ đồng, thời gian hoạt động 5 năm.

Quỹ VFA là loại mô hình quỹ mang nhiều tính năng động, khoa học, hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Quỹ sẽ giữ vững mục tiêu bảo toàn vốn khi thị trường diễn biến không thuận lợi. Trong trường hợp có lợi nhuận, Quỹ VFA sẽ chia ở mức tối thiểu 50% lợi nhuận thực hiện hàng năm cho nhà đầu tư./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.