Nhằm đảm bảo các quyền hợp pháp của công dân, trong đó có quyền

tố cáo

, ngay sau

khi nhận được ý kiến đóng góp của dư luận, ngày 1/3/2013, Bộ Giáo dục Đào tạo đã

ban hành Thông tư 06/2013/TT-BGD ĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp

Trung học phổ thông.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xóa bỏ quy định: “Người có bằng chứng về vi

phạm Quy chế thi không được phát tán thông tin cho người khác, dưới bất kỳ hình

thức nào.”

Thay vào đó là quy định: Người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi có trách

nhiệm báo cáo cho nơi tiếp nhận là Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ

thông Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố) và Thanh tra giáo

dục. Việc tiếp nhận và xử lý các tố cáo vi phạm Quy chế thi được thực hiện theo

pháp luật về tố cáo.

Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của kỳ thi, không bao che cho các hành vi tiêu

cực, tại Quy chế

thi tốt nghiệp

trung học phổ thông

năm nay, Bộ Giáo dục và Đào

tạo vẫn bảo lưu quy định cho phép thí sinh mang các loại

máy ghi âm

, ghi hình

không có chức năng truyền tải thông tin vào phòng thi./.

(TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.