Ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 350/QĐ-TTg về

việc thành lập Trường Đại học Kinh Bắc có trụ sở tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc

Ninh.

Đại học

Kinh Bắc

là cơ sở giáo dục đại học tư thục (có một tỷ lệ sinh viên là

người khuyết tật); có tư cách pháp nhân, con dấu và

tài khoản

riêng.

Trường Đại học Kinh Bắc hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường

đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 và

Quyết định số 63/2011/QĐ-TTg ngày 10/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ

sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban

hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày

15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ

hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện

bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh,

đặc biệt về tỷ lệ sinh viên là

người khuyết tật

được đào tạo từng năm theo đúng

lộ trình, kế hoạch của đề án thành lập trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

(TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *