Ngày 19/7, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 202/TB-VPCP truyền

đạt ý́ kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực

Chính phủ ngày 7/7/2010 về việc xây dựng công trình cao tầng trong 4 quận

nội thành và xử lý các dự án xây dựng nằm trong vành đai sông Nhuệ,

Hà Nội.

Về việc xây dựng công trình cao tầng trong 4

quận nội thành

Hà Nội,

Thủ tướng kết luận, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã

chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng

phá dỡ các biệt thự và xây dựng nhà cao tầng trong khu trung tâm Hà

Nội; đồng thời rà soát phân loại cụ thể các loại công trình cao tầng

trên địa bàn 4 quận nội thành.

Việc xem xét, xử lý trong thời gian tới cần được tiến hành chặt

chẽ, nghiêm túc theo quan điểm và nguyên tắc quản lý không gian là tuân

thủ Quy chuẩn quy hoạch xây dựng; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc

đô thị; bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết đô thị, điều kiện hạ tầng kỹ

thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực.

Thủ tướng chỉ đạo đối với các dự án xây dựng

nhà cao tầng

đã được cấp

giấy phép xây dựng trước ngày 9/12/2009 (ngày ban hành văn bản số

348/TB-VPCP, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực

Chính phủ về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm

2030 và tầm nhìn đến đến năm 2050) được tiếp tục triển khai.

Đối với các dự án xây dựng nhà cao tầng đã được Thành phố chấp

thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch theo quy định trước ngày

9/12/2009 yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét,

quyết định theo thẩm quyền.

Đối với các dự án khác, xem xét sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà

Nội được phê duyệt và quy chế mới về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được

ban hành, bảo đảm phù hợp với quy hoạch.

Đối với những dự án có ảnh hưởng lớn đến định hướng Quy hoạch chung xây

dựng Thủ đô

Hà Nội

, Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

nghiên cứu, thỏa thuận với chủ đầu tư xác định phương án chuyển đổi phù hợp.

Khuyến khích việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các nhu cầu công

cộng như công viên, cây xanh, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật nhằm giảm ách

tắc giao thông, nâng cao chất lượng sống đô thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.