Lãnh đạo các bên tham gia ký kết. (Nguồn: TPBank)

Minh Thúy (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *