Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (

HNX

) cho biết, HNX phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kiến nghị một số giải pháp về mặt nghiệp vụ và được Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, cho phép áp dụng trên thị trường UPCoM như mở rộng thời gian

giao dịch

, giảm điều kiện đăng ký giao dịch, thay đổi phương thức giao dịch và một số quy định cụ thể khác.

Theo đó, kể từ ngày 19/7/2010 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ chính thức áp dụng một số điều chỉnh đối với thị trường UPCoM.

Cụ thể, điều kiện giao dịch cho chứng khoán của công ty đại chúng phải chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán và đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Theo đó, bỏ điều kiện công ty đại chúng phải được 01 thành viên cam kết hỗ trợ.

Đối với các trường hợp tạm ngừng giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch cũng bỏ trường hợp “Tổ chức đăng ký giao dịch kết thúc hợp đồng cam kết hỗ trợ với tổ chức cam kết hỗ trợ mà chưa ký hợp đồng cam kết hỗ trợ với tổ chức thay thế”.

Về thời gian giao dịch hàng ngày sẽ được thực hiện từ 8h30 đến 15h00, thời gian nghỉ giữa phiên từ 11h30 đến 13h30.

Phương thức giao dịch được áp dụng giao dịch khớp lệnh liên tục thay thế phương thức giao dịch thỏa thuận điện tử và

phương thức

giao dịch thoả thuận thông thường được giữ nguyên (gọi chung là phương thức thoả thuận).

Đơn vị giao dịch được giữ nguyên đối với phương thức thoả thuận. Quy định áp dụng đơn vị đối với giao dịch

khớp lệnh

liên tục là 100 cổ phiếu hoặc 100 trái phiếu.

Theo đó, giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Về việc xử lý lỗi sau giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc lệnh giao dịch của khách hàng được chuyển thành lệnh giao dịch tự doanh của thành viên gây ra lỗi. Trong một số trường hợp đặc biệt, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán xem xét và thực hiện loại bỏ kết quả giao dịch của giao dịch lỗi.

Cũng theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, việc thay đổi phương thức giao dịch sang khớp lệnh liên tục nhằm làm tăng sự sôi động của thị trường, tăng tính thanh khoản cho chứng khoán và từ đó tăng tính hấp dẫn của thị trường UPCoM, thu hút được sự tham gia của ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *