Chiều 18/3, tại Mátxcơva, với khẩu hiệu “Hỗ trợ thông tin, tăng cường đoàn

kết, phát triển cộng đồng,” Hiệp hội các nhà

doanh nghiệp

Việt Nam tại Nga (VBA)

đã họp Đại hội lần thứ VI nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2008-2011 và nêu

nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2012-2015.

Đọc báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch VBA Trần Đăng Chung nêu rõ bất chấp khó

khăn và phức tạp, trong nhiệm kỳ vừa qua VBA đã kiện toàn công tác tổ chức như

hoàn thiện điều lệ Hội bằng tiếng Nga và tiếng Việt, nâng số hội viên từ 36

doanh nghiệp năm 2008 lên 47 người hiện nay, thành lập sáu ban chuyên môn, trong

đó có hai ban quan trọng phụ trách

đối ngoại

và xúc tiến đầu tư-hỗ trợ doanh

nghiệp.

VBA đã hỗ trợ các đoàn từ Việt Nam sang Nga nhằm khảo sát thị trường, tìm

kiếm đối tác và kêu gọi đầu tư, cung cấp thông tin và chia sẻ với các doanh

nghiệp trong nước về môi trường kinh doanh ở Nga, tổ chức hội nghị-hội thảo-diễn

đàn về hỗ trợ hàng hóa xuất khẩu sang Nga và tình hình cộng đồng Việt Nam. VBA

cũng đã quảng bá sản phẩm và dịch vụ của các hội viên trên website của mình và

ký một số thỏa thuận đối tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngoài ra, VBA đã có những đóng góp thực sự nhằm ổn định và phát triển cộng

đồng, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược

Việt Nam-

Liên bang Nga

. Trong nhiệm kỳ 2012-2015, VBA sẽ tập trung thực hiện các

nhiệm vụ theo 3 hướng chủ yếu gồm hỗ trợ thông tin, tăng cường đoàn kết, phát

triển cộng đồng.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn khẳng định Đảng

và Nhà nước cũng như Đại sứ quán đánh giá cao kết quả hoạt động của VBA, đặc

biệt trong tình hình mới của mối quan hệ hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược

Việt-Nga.

Đại sứ nêu rõ trên cơ sở những nhu cầu đang tăng lên trong nước về đầu tư,

thị trường, công nghệ tiên tiến và tạo việc làm, hy vọng VBA sẽ có những đóng

góp to lớn và hiệu quả hơn nữa cho cộng đồng

người Việt

tại Liên bang Nga và cho

đất nước.

Đại hội VBA đã bầu lãnh đạo mới của Hiệp hội và bầu lại ông Trần Đăng Chung

làm Chủ tịch VBA./.

Lanh-Dũng-Quân/Mátxcơva (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.